ODBORNÝ GARANT - přípravný výbor konference

Vytisknout stránku

Seznámení s obsahem přednášek naleznete v prezentacích, které jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

1. DEN  |  úterý 17. 10.

1. BLOK   |   KMITOČTY A REGULACE

 

8:00 - 9:00  prezence účastníků

9:00 Zahájení konference
Ing. Marek Ebert   |   Český telekomunikační úřad
9:15 Využití „bezlicenčních“ části kmitočtového spektra systémy pro mobilní komunikaci
Ing. Jan Kramosil    |   odborný konzultant Frýdek Místek
9:45 Rozvoj sítí NGA, dotační programy
Ing. Vladimír Petržílka   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ing. Pavel Šístek   |   Český telekomunikační úřad
10:25 Coffee Break
10:45 Důležitý kontext přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2/HEVC
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
11:15 Aukce 3,7 GHz (příprava, stav, výsledky)
Ing. Martin Hanuš   |   Český telekomunikační úřad
11:45 Panelová diskuse témat 1. bloku
Ing. Pavel Ellinger   |   Český telekomunikační úřad
12:05 oběd


2. BLOK   |   BROADCASTING, DIGITÁLNÍ ROZHLAS A TELEVIZE

13:00 Aktuality a novinky z TV vysílání - porovnání DVB-T2 a ATSC 3.0     
Ing. Dušan Líška, CSc.   |   odborný konzultant, Praha
13:30 ČRo - budování sítě DAB+
Ing. Karel Zýka   |   Český rozhlas 
14:00 Systém nouzového varování v DAB
Ing. Roman Kropáček   |   RTI cz, s.r.o.
14:20 Coffee Break
14:40 Aktuální pohled operátora sítí DVB-T/DVB-T2
RNDr. Radim Pařízek   |   Digital Broadcasting s.r.o.
15:00 Nové horizonty vysílání DVB-T2 a DAB+
Ing. Marcel Procházka   |   České Radiokomunikace, a.s. 
15:30 Aktuální pohled provozovatele vysílání DVB-T2
Ing. Pavel Hanuš   |   Česká televize
15:50 Rušení  příjmu signálů DVB-T(T2) provozem eNode B sítí LTE
Ing. Tomáš Vik   |   Český telekomunikační úřad
16:20 Metodika testování a certifikace přijímačů pro DVB-T2
Ing. Michal Bureš  |   České Radiokomunikace, a.s.
16:40 Panelová diskuse témat 2. bloku
Ing. Martin Roztočil    |   odborný konzultant Marro, s.r.o. 

 

2. DEN  |  středa 18. 10.

3. BLOK  |  MOBILNÍ RADIOKOMUNIKACE A APLIKACE

9:00 Radiokomunikační systémy pro Internet věcí 
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
9:40 Říční informační služby na rádiových a internetových vlnách
Ing. Dalibor Fanta    |   Státní plavební správa
10:10 Nové letištní radary pro Armádu ČR
Ing. Martin Dufek   |   ELDIS Pardubice
10:40 Coffee Break
11:00 Asistivní služby pro nevidomé
Doc. Ing. Jiří Chod, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
11:30 Pokročilé metody komunikace odrazem od měsíčního povrchu v pásmu 10 GHz
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky
12:00 Panelová diskuse témat 3. bloku
Ing. Jan Kramosil   |   odborný konzultant Praha
12:20 Oběd

 
4. BLOK  |  SATELITY

13:15 Novinky v satelitní navigaci
Prof. Ing. František Vejražka, CSc. (Ing. Václav Navrátil)  |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
13:45 Aplikace malých satelitů
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
14:05 Využití mikrovlnné části spektra pro aplikace pozorování Země a zapojení do ČR kosmických programů EU a ESA
Ing. Ondřej Šváb   |   Ministerstvo dopravy ČR, vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací
14:35 Coffee Break
15:00 Datové služby, internet, na palubách komerčních letadel a business jetů 
Ing. Ladislav Císař   |   ViaSat Praha
15:20 ATN Datalink – datové spojení mezi zemí a letadlem pro účely řízení letového provozu
Ing. Milan Soukup   |   Řízení letového provozu ČR, s.p.
15:50 Úvod do problematiky pokrytí vlaků osobní dopravy signálem mobilních operátorů
Ing. Karel Mikuláštík   |   T-mobile CR, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
16:20 Panelová diskuse témat 4. bloku
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

 

3. DEN  |  čtvrtek 19. 10.

5. BLOK  |  INTERNET VĚCÍ

9:00 Rádiová regionální přístupová síť WRAN podle standardu IEEE 802.22
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
9:30 Internet věcí, hrozba do budoucna?
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra biomedicínské informatiky
10:00 Coffee Break
10:30 Internet věcí: skutečná technologická revoluce?
Praktický přehled perspektivních technologií pro heterogenní 5G-IoT ekosystém a jeho aplikace

doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací
11:00 Bezpečnostní výzvy Internetu věcí z pohledu praxe 
Ing. Marek Šottl   |   T- Mobile
11:30 Ochrana zdraví před neionizujícím zářením
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.  |   Státní zdravotní ústav Praha
12:00 Panelová diskuse témat 5. bloku
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
12:20 Oběd