ODBORNÝ GARANT - přípravný výbor konference

Vytisknout stránku

Přednášky nebo anotace jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

1. DEN  |  úterý 15. 10.

1. BLOK   |  SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA A LEGISLATIVA

 

8:00 - 9:00  prezence účastníků

9:00

Zahájení konference
Ing. Petr Zeman   |   Český telekomunikační úřad

9:15

Výběrové řízení v pásmech 700 MHz a 3,5 GHzABSTRAKT Ke stažení
Ing. Martin Hanuš   |   Český telekomunikační úřad

9:45

Příprava ČR na WRC - 19ABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Antoušek   |   Český telekomunikační úřad, vrchní rada

10:15

Coffee Break

10:40

Novinky v oblasti volného využívání rádiových kmitočtů a legislativy pro rádiová zařízeníABSTRAKT Ke stažení
Ing. Jiří Macek   |   Český telekomunikační úřad

11:10

Rozšíření pásem 5 GHz pro účely WAS, RLAN a dalších systémů (5,8 GHz, 6,4 GHz, 60 GHz)ABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Šístek   |  Český telekomunikační úřad

11:40

Plánované aktivity státu v oblasti elektronických komunikacíABSTRAKT Ke stažení
Ing. Vilém Veselý, Ing. Annelies Kavi   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

12:10 Panelová diskuse témat 1. bloku
Ing. Pavel Ellinger   |   Český telekomunikační úřad
12:35 Oběd


Přednášky zařazené pouze ve sborníku a panelové diskuzi 1. bloku

Zavádění DTT v evropských zemích - historický přehled a srovnáníABSTRAKT Ke stažení
Ing. Václav Udatný    |   Televizní web


2. BLOK   |   DIGITÁLNÍ ROZHLAS A TELEVIZE

13:35 Moderní zobrazovače a zobrazovací metody v současných TV přijímačíchABSTRAKT Ke stažení
prof. Ing. Václav Říčný, CSc.   |   VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
14:15 Regionální vysílání České televize v síti DVB-T2ABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Trpák   |   Česká televize
14:35 Technologicky pokročilé řešení STA v době přechodu na DVB-T2
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.ABSTRAKT Ke stažení
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
Jakub Melín   |   DVB ServisABSTRAKT Ke stažení
14:55 Coffee Break
15:20 Jsme připraveni na generační změnu TV vysílání, která zasáhne 60 % domácností (!/?)ABSTRAKT Ke stažení
Ing. Marcel Procházka   |   České Radiokomunikace, a.s.
15:40 Jsme připraveni na přechod do Vysílací sítě „24“ a novinky z dopravního rádia Rádio DálniceABSTRAKT Ke stažení
RNDr. Radim Pařízek   |   Digital Broadcasting s.r.o., Progress Digital s.r.o.
Ing. et Bc. Jakub Juhas    |   Digital Broadcasting s.r.o.
16:00

Výstavba první celoplošné sítě pro digitální rádio DAB+ v ČRABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Zýka   |   Český rozhlas

16:20 Novinky ze světa DAB vysíláníABSTRAKT Ke stažení
Ing. Tomáš Řapek    |   TELEKO digital, a.s.
16:40 Doprovodné multimediální služby digitálního rozhlasu DAB+ABSTRAKT Ke stažení
Roman Kropáček   |   RTI cz s.r.o.
17:00 Panelová diskuse témat 2. bloku
Ing. Martin Roztočil    |   odborný konzultant Marro, s.r.o. 


Přednášky zařazené pouze ve sborníku a panelové diskuzi 2. bloku

Zemské digitální rozhlasové vysílání před branami 20. let 21. stoletíABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Mikuláštík   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

2. DEN  |  středa 16. 10.

3. BLOK  |  MOBILNÍ RADIOKOMUNIKACE A APLIKACE

9:00 Dimenzování částí pevných přístupových sítí NGA – AgregaceABSTRAKT Ke stažení
Ing. Jan Kramosil   |   odborný konzultant BC Service
9:30 Kmitočtová pásma 3,5 GHz a 60 GHz a vysokorychlostní internetABSTRAKT Ke stažení
Ing. Vladimír Petržílka   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
10:00 Pokrývání stanic i tunelů pražského metra signálem mobilních operátorůABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Pabišta, Ing. Karel Mikuláštík   |  T‑Mobile Czech Republic a.s.
10:30

Coffee Break

10:55

Moderní radarové systémy 3D a UWBABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Šedivý   |   Retia, a.s.

11:25

Systémy 5G s nízkou latencí ABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

11:55

Oběd

12:55

Systémy 5G s vysokou spolehlivostí ABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

13:25

FeMBMS: Multimediální služby pro rozhlasové a multikastové vysílání v sítích 5GPřednáška Žalud / Straka / Vítek
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
Dr. Ing. Petr Vítek   |   Czechinvest PrahaABSTRAKT Ke stažení
Ing. Tomáš Straka   |   Rohde & Schwarz Praha, s.r.o.

13:55

Prezentace a ukázka R&S®CMW500 - Production Test Wideband Radio Communication Tester
Ing. Jakub Petrák   |   Rohde & Schwarz Praha, s.r.o.

14:10 Panelová diskuse témat 3. bloku
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
14:35 Coffee Break

 
4. BLOK  |  SATELITNÍ KOMUNIKACE

15:00

Komunikace s kosmickými sondamiABSTRAKT Ke stažení
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

15:30

Přístroje moderní radioastronomieABSTRAKT Ke stažení
RNDr. Miroslav Bárta, Ph.D.   |   Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., observatoř Ondřejov

16:00

Užití elektricky fázovaných anténních řad v satelitní komunikaciABSTRAKT Ke stažení
Ing. Michal Pokorný, Ph.D.   |   Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

16:30

Lucky-7, česká družice pro studium vlivu kosmického prostředí na elektronikuABSTRAKT Ke stažení
Ing. Jaroslav Laifr, Ph.D.   |   SkyFox Labs s.r.o.

17:00 Panelová diskuse témat 4. bloku
Ing. Jan Kramosil   |   odborný konzultant BC Service

 

3. DEN  |  čtvrtek 17. 10.

5. BLOK  |  INTERNET VĚCÍ

9:00 Měření/analýza hluku s využitím mobilních sítíABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Jiří Chod, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
9:30 Vývoj radarových senzorů pro aktivní ochranu bojových vozidel ABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektromagnetického pole

10:00

Rizika expozice člověka elektromagnetickému poli v pásmu centimetrových a milimetrových vlnABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.   |   Státní zdravotní ústav Praha

10:30 Coffee Break
10:50 Řešení některých bezpečnostních rizik v sítích 5GABSTRAKT Ke stažení
prof. Ing. Karel Vlček, CSc.   |   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů
11:10 Měření EMC v měřicích komoráchABSTRAKT Ke stažení
prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechniky, katedra elektromagnetického pole
11:40 Aplikace kooperujících týmů létajících autonomních robotůABSTRAKT Ke stažení
Ing. Vojtěch Spurný   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky, skupina Multirobotické systémy
12:20 Panelová diskuse témat 5. bloku
Ing. Jaromír Žiška   |   Český telekomunikační úřad, Oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií
12:40 Oběd