ODBORNÝ GARANT - přípravný výbor konference

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

1. DEN

1. BLOK   |  SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA

9:00 Úvodní slovo
9:15 Aktuální otázky přípravy ČTÚ na konferenci WRC 2023
Ing. Pavel Šístek  |  Český telekomunikační úřad 
9:50

Aktuální stav ve všeobecných oprávněních a regulace zařízení SRD
Ing. Jiří Macek  |  Český telekomunikační úřad

10:20

Správa spektra v civilním letectví a případné aktuality
Ing. Martin Lehký  |  Řízení letového provozu ČR

10:50 přestávka
11:10

Aktuální stav legislativního řešení souběhu FM a DAB+
Mgr. František Čunderlík, MBA  |  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

11:40

Problematika dokončení mezinárodní koordinace sítí DAB+
Ing. Jiří Duchač  |  Český telekomunikační úřad  

12:10

Panelová diskuse témat 1. bloku
Ing. Pavel Ellinger  |  Český telekomunikační úřad

12:30

Oběd


2. BLOK   |   (DIGITÁLNÍ) ROZHLAS A TELEVIZE

13:30 DAB technické novinky, aplikace a zkušenosti z provozu
Jakub Melín  |  DVB Servis
13:45 TPEG - systém dopravních informací pro digitální rozhlas T-DAB
Roman Kropáček  |  RTI cz s.r.o.
14:00 Šíření signálu uvnitř budov (Indoor) a další rozvoj sítě DAB+
Ing. Karel Zýka  |  Český rozhlas
14:20  Televizní technologická a produktová budoucnost
Ing. Marcel Procházka  |  České Radiokomunikace, a.s.
14:40 přestávka
15:00  Mikroporty – podružná služba. Proč se jí zabývat?
Jiří Černý |  Česká televize
15:20 Zkušenosti s přípravou a provozováním digitálních vysílacích sítí (DVB-T2, DAB+, 5G Broadcast)
Ing. et Bc. Jakub Juhas
  |  Digital Broadcasting s.r.o.
15:40 I. experimentální vysílání 5G Broadcast
Ing. Tomáš Straka  |  Rohde & Schwarz - Praha, s.r.o.
16:00

Panelová diskuse témat 2. bloku
Ing. Martin Roztočil  |  odborný konzultant Marro, s.r.o. 

 


2. DEN 

3. BLOK  |  MOBILNÍ KOMUNIKACE / APLIKACE / BEZPEČNOST

9:00 Praktické aplikace systému 5G (např. Telemedicína)
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky 
9:30 Aktuálny stav technológie 5G sietí
Ing. Matúš Turcsány, Ph.D.  |  Ericsson spol. s r.o.
10:00 6G, úspěchy sudých releasů?
Ing. Martin Pištěk, Ph.D.  |  T‑Mobile Czech Republic a.s.
10:30

Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení
Technická univerzita v Liberci

11:00 přestávka
11:20

Optimalizace entropie zdroje zpráv
prof. Ing. Karel Vlček, CSc.  |  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů

11:50 Sítě DMR u Horské služby ČR
Bronislav Máslo  |  Horská služba 
12:20

Panelová diskuse témat 3. bloku
Ing. Karel Mikuláštík   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

12:45

Oběd


4. BLOK  |  SATELITNÍ KOMUNIKACE A DALŠÍ APLIKACE

13:45 Pět let českých technologických satelitů na oběžné dráze. VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
14:15 Pozemní komunikační stanice na bázi SDR pro podporu misí malých satelitů
Ing. Ivo Veřtát Ph.D.  |  Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrotechniky
14:45 Detekce kosmického smetí
Ing. Roberta Bimbová  |  ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra fyzikální elektroniky
15:15 Nanosatelit BDSAT
Ing. Marek Šimčák, Ph.D.  |  BD Sensors
15:45 Panelová diskuse témat 4. bloku
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací