ODBORNÝ GARANT - přípravný výbor konference

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

1. DEN

1. BLOK   |  SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA, REGULACE A LEGISLATIVA

9:00 Úvodní slovo
9:15 Strategie správy spektra ČR v perspektivě EUABSTRAKT Ke stažení
Ing. Marek Ebert  |  předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
9:50 Vizualizační portál - Webové rozhraní pro zobrazení pokrytí a kontrolu rozvojových kriteriíABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Holek  |  Český telekomunikační úřad
10:20

přestávka

10:40

Technické zpracování dat pro VPortál - zdroje dat, technologie zpracování a zobrazení datABSTRAKT Ke stažení
Ing. Tomáš Maděra  |  CSmap, s.r.o.

11:10 Evropa a Česká republika před konferencí WRC 2023ABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Šístek  |  Český telekomunikační úřad
11:40

Panelová diskuse témat 1. bloku
Ing. Martin Roztočil  |  odborný konzultant Marro, s.r.o.

12:00

Oběd


2. BLOK   |   (DIGITÁLNÍ) ROZHLAS A TELEVIZE - BROADCASTING

12:45 Výsledek aukce na DAB+ v ČR a další vývojABSTRAKT Ke stažení
Ing. Jiří Duchač  |  Český telekomunikační úřad
13:05 Vývoj obrazových kompresních algoritmů, formátů a standardůABSTRAKT Ke stažení
Ing. Dušan Líška, CSc.  |  odborný specialista
13:35 Vývoj v přenosových televizních soustaváchABSTRAKT Ke stažení
Dr. Ing. Petr Vítek  |  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, oddělení koncepcí a strategií
14:05 Čí je a čí bude televizní obrazovka v budoucnostiABSTRAKT Ke stažení
Ing. Václav Udatný  |  VAUD, konzultant v oboru elektronických medií
14:35 přestávka
14:55 Problematika příjmu DVB-T2 a DAB+ se zaměřením na přijímací zařízení a antényABSTRAKT Ke stažení
Jakub Melín  |  DVB Servis
15:10

Prezentace Český rozhlas - 100 letABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Zyka, Ph.D.  |  Český rozhlas

15:30 Prezentace Česká televize - 70 let
Ing. Michal Kratochvíl  |  Česká televize
15:50 Prezentace České Radiokomunikace
Ing. Marcel Procházka  |  České Radiokomunikace
16:10 Příprava a realizace vysílací lokality DTTABSTRAKT Ke stažení
Ing. et Bc. Jakub Juhas  |  Digital Broadcasting s.r.o.
16:30 Panelová diskuse témat 2. bloku
Ing. Martin Roztočil  |  odborný konzultant Marro, s.r.o. 
17:00 Závěr prvního dne


2. DEN 

3. BLOK  |  MOBILNÍ KOMUNIKACE / APLIKACE / BEZPEČNOST

9:00

Aktuální stav pokrytí silničních a železničních koridorů, problematika pokrytí na liniových stavbáchABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Cídl  |  Český telekomunikační úřad

9:30

Přednáška T-Mobile

10:00

Testování 5G s využitím milimetrových vln v reálném prostředí veřejné sítěABSTRAKT Ke stažení

Ing. Tomáš Prokopík, MBA  |  O2 Czech Republic a.s.
10:30

Jak fungují mobilní privátní sítě a internet věcíABSTRAKT Ke stažení

Otto Zeman, Martin Roubíček  |  Vodafone Czech Republic

11:00 přestávka
11:20

Bezpečnost 5G sítíABSTRAKT Ke stažení
Ing. Michal Poupa  |  Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze

11:50 Projekty 6G laboratořeABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Mach, Ph.D.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
12:20

Panelová diskuse témat 3. bloku
Ing. Karel Mikuláštík  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

12:45

Oběd


4. BLOK  |  ELEKTRONIKA V PRAXI / PRAKTICKÁ VYUŽITÍ

13:30 Moderní mobilní komunikace na železniciABSTRAKT Ke stažení
Bc. Ondřej Borovský, MBA  |  Správa železnic, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
14:00 Podpora vzdělávání v kosmických radiokomunikacích na FEL ČVUT v PrazeABSTRAKT Ke stažení
Ing. Petr Ondráček, CSc.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
14:30 Přehled navigačních systémů, limity a principy družicové navigace, nové službyABSTRAKT Ke stažení
Ing. Václav Navrátil, Ph.D.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
15:00 K vlastnostem atmosféry z hlediska šíření rádiových vlnABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.  |  Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
15:30

Panelová diskuse témat 4. bloku
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

15:50 Závěr druhého dne