ODBORNÝ GARANT - přípravný výbor konference

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

1. DEN

1. BLOK   |  SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA, REGULACE A LEGISLATIVA

9:00 Úvodní slovo
9:15 Strategie kmitočtového spektra před schválením vládou ČR
Ing. Marek Ebert  |  předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
9:50 Vizualizační portál - Webové rozhraní pro zobrazení pokrytí a kontrolu rozvojových kriterií
Ing. Karel Holek  |  Český telekomunikační úřad
10:20

přestávka

10:40

Technické zpracování dat pro V-portál, příprava zobrazení, sady
Ing. Tomáš Maděra  |  CSmap, s.r.o.

11:10 Evropa a Česká republika před konferencí WRC 2023
Ing. Pavel Šístek  |  Český telekomunikační úřad
11:40

Panelová diskuse témat 1. bloku
Ing. Martin Roztočil  |  odborný konzultant Marro, s.r.o.

12:00

Oběd


2. BLOK   |   (DIGITÁLNÍ) ROZHLAS A TELEVIZE - BROADCASTING

12:45 Výsledek aukce na DAB+ v ČR a další vývoj
Ing. Jiří Duchač  |  Český telekomunikační úřad
13:05 Perspektivní kompresní algoritmy a formáty
Ing. Dušan Líška, CSc.  |  odborný specialista
13:35 Vývoj v přenosových televizních soustavách
Dr. Ing. Petr Vítek  |  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
14:05 Čí je a čí bude televizní obrazovka v budoucnosti
Ing. Václav Udatný  |  VAUD, konzultant v oboru elektronických medií
14:35 přestávka
14:55 Problematika příjmu DVB-T2 a DAB+ se zaměřením na přijímací zařízení a antény
Jakub Melín  |  DVB Servis
15:10

Prezentace Český rozhlas - 100 letABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Zyka, Ph.D.  |  Český rozhlas

15:30 Prezentace Česká televize - 70 let
Ing. Michal Kratochvíl  |  Česká televize
15:50 Prezentace České Radiokomunikace
Ing. Marcel Procházka  |  České Radiokomunikace
16:10 Prezentace Digital Broadcasting s.r.o.
Ing. et Bc. Jakub Juhas  |  Digital Broadcasting s.r.o.
16:30 Panelová diskuse témat 2. bloku
Ing. Martin Roztočil  |  odborný konzultant Marro, s.r.o. 
17:00 Závěr prvního dne


2. DEN 

3. BLOK  |  MOBILNÍ KOMUNIKACE / APLIKACE / BEZPEČNOST

9:00

Aktuální stav pokrytí silničních a železničních koridorů, problematika testování rychlosti připojení
Ing. Pavel Cidl  |  Český telekomunikační úřad

9:30

Standartizace 5G+, jaký Release?
doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky

10:00 Prezentace O2 - výsledky testování přenosu v pásmu 26 GHz
Ing. Tomáš Prokopík, MBA  |  O2 Czech Republic a.s.
10:30 Prezentace Vodafone
11:00 přestávka
11:20

Prezentace T-Mobile

11:50 Privátní průmyslové sítě elektronických komunikací (popis, princip, motivace, design, možnosti)
Ing. Lukáš Kousal  |  Škoda Auto
12:20

Panelová diskuse témat 3. bloku
Ing. Karel Mikuláštík  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

12:45

Oběd


4. BLOK  |  ELEKTRONIKA V PRAXI / PRAKTICKÁ VYUŽITÍ

13:30 Moderní mobilní komunikace na železnici
Bc. Ondřej Borovský, MBA  |  Správa železnic, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
14:00 Podpora vzdělávání v kosmických radiokomunikacích na FEL ČVUT v Praze
Ing. Petr Ondráček, CSc.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
14:30 Přehled navigačních systémů, limity a principy družicové navigace, nové navigace
15:00 Měření k vlastnostem atmosféry z hlediska šíření rádiových vln
Doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.  |  Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
15:20 Závěr druhého dne