Program konference

Vytisknout stránku

Odborný program pro vás sestavila přípravná skupina:

Ing. Pavel Ellinger, Roman Kropáček, Jan PotůčekIng. Martin Roztočil, Ing. Václav Udatný
a Dr. Ing. Petr Vítek.

Anotace přednášek se Vám zobrazí pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

1. DEN

1. BLOK   |  LEGISLATIVA, STÁTNÍ SPRÁVA, ČTÚ a RRTV

Nové digitální agendy ČTÚ – regulace dle nařízení DSA a Data Act
Mgr. Tomáš Ondrejka  |  Český telekomunikační úřad, vedoucí oddělení dozoru specializovaných agend

Anotace:

Český telekomunikační úřad byl určen koordinátorem digitálních služeb podle nařízení DSA a dále datovým koordinátorem podle nařízení Data Act. Působnost ČTÚ se tak nově rozšíří do oblastí digitální a datové ekonomiky. Uvedené předpisy mají za cíl zajistit spravedlivější a bezpečnější online prostředí pro uživatele služeb a podpořit rozvoj ekonomiky založené na větším opakovaném použití a sdílení dat.

Komentář k hlavním změnám v ZEK v aktuálním znění
Mgr. Šárka Němečková  |  Český telekomunikační úřad, ředitelka odboru legislativního a právního

Anotace:

Jaké jsou podstatné změny v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ke kterým došlo po transpozici směrnice 2018/1972 (evropský kodex pro elektronické komunikace), včetně jejich dopadů na telekomunikační prostředí v České republice.

Vystoupení rovněž zohledňuje zásadní dílčí témata, jež jsou součástí aktuálně projednávaného návrhu další novely zákona o elektronických komunikacích, která by měla nabýt účinnosti dnem 1. července 2025.

Implementace výsledků WRC-23 a příprava na WRC-27
Ing. Pavel Šístek  |  Český telekomunikační úřad, vedoucí oddělení koncepce a strategie

Anotace:

Jak se hlavní výsledky konference WRC-23 promítají do příležitostí pro nové služby a inovace v Evropě a ČR? Přednáška se zaměří na zvažované kmitočty pro družicovou LEO konektivitu, hybridní sdílení IMT/6G s RLAN v pásmu Upper 6 GHz a další pásma pro IMT/6G. Poskytne také přehled o studijních bodech WRC-27, kde převažují vědecká a družicová témata.

Strategie správy spektra v ČR a souvislost s regulací EU
Ing. Pavel Šístek  |  Český telekomunikační úřad,vedoucí oddělení koncepce a strategie

Anotace:

V EU jsou projednávány strategické návrhy týkající se 6G, pásma Upper 6 GHz a vize pro UHF. Evropa dokončuje harmonizaci pásma 4 GHz pro lokální sítě. ČTÚ se chystá zpřístupnit pásmo 26 GHz. Stát při návrhu regulace a podmínek využívání spektra přihlíží k podpoře rozvoje soutěže. Pro efektivnější využívání spektra je nezbytné pokročilejší sdílení kmitočtů. Nová Strategie správy spektra počítá s těmito a dalšími úkoly.

Využití AI/ML při zpracování audiovizuálního obsahu
Ing. Robert Mitka  |  České radiokomunikace a.s.

Anotace:

Přednáška se zaměří na prezentaci pokročilých algoritmů strojového učení a jejich aplikací při zpracování video a audio obsahu. Účastníky provedeme rychlou historií AI/ML, abychom lépe porozuměli kontextu a vývoji těchto technologií. 

Ukážeme, jak různé typy neuronových sítí, jako jsou Deeplearning, CNN, GAN a Transformery, mohou zlepšit kvalitu a efektivitu těchto procesů. Účastníci se seznámí s praktickými příklady a technikami, které demonstrují široké možnosti využití generativní AI v audiovizuální oblasti.

Panelová diskuse témat 1. bloku
Jan Potůček  |  odborný konzultant Pram.cz


2. BLOK   |   MÉDIA A TECHNOLOGIE

Zákon o provozování TV a R vysílání (aktuální mediální zákon)
Mgr. Milan Bouška  |  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)

Anotace:

V uplynulých letech 2021 – 2023 došlo k poměrně významným novelám zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, které významným způsobem upravily otázku rozhlasového vysílání v období po uplynutí data 10. října 2025.

Nejprve zákon č. 261/2021 Sb., ve své části osmdesáté čtvrté umožnil vysílat na základě rozhlasových transformačních licencí, stejně jako u nově do budoucna udělovaných analogových licencí, i po uplynutí data 10. října 2025, za podmínky, že nedojde k přechodu na digitální vysílání.

Zákon č. 202/2023 Sb. pak přinesl rozšíření možnosti transformovat prakticky všechny rozhlasové analogové licence, zrušil větší část regulace v oblasti plurality rozhlasového vysílání (majetková propojení provozovatelů resp. omezení max. pokrytí posluchačů místního a regionálního rozhlasového vysílání) a zavedl nový institut sloučení licencí.

Přednáška blíže seznámí posluchače s novou právní úpravou a zároveň zhodnotí její následný dopad na činnost RRTV.

Obchodní a technický rozvoj celoplošných a regionálních DAB sítí
I
ng. Marcel Procházka  |  České Radiokomunikace a.s.

 

Český rozhlas - Metadata v rozhlasovém éteru a zvuková koexistence vysílaných programů
Ing. Karel Zýka, Ph.D.  |  Český rozhlas

Anotace:

Rozhlasové vysílání prochází významnou technologickou transformací. Současně nyní existuje několik distribučních platforem: analogová VKV FM s RDS, digitální DAB+ a internetové vysílání. Tato diverzifikace vytváří potřebu propojení různých platforem, což vede ke konceptu "hybridního rádia". Příspěvek se zaměřuje na dvě klíčové iniciativy v této oblasti:  1) RadioDNS jako první stabilizovaná platforma hybridního rádia, 2) Radioplayer jako rozšířený koncept hybridního rádia, který nachází uplatnění v široké škále zařízení, zejména v automobilových infotainment systémech, mobilních telefonech, počítačích a webových prohlížečích. Každá z těchto platforem pracuje s odlišným množstvím systémových metadat (kmitočty, adresy streamů, geolokační data) a uživatelských metadat (texty, obrázky, mapy, infografika, linky, dopravní informace jako RDS TMC, DAB+ TPEG). Metadata využívají tagovou a hierarchickou strukturu, kterou představují například rozsáhlé XML soubory systému RadioDNS. Tato struktura umožňuje efektivní organizaci a přenos informací napříč různými platformami.

Výzvou při sjednocování distribučních platforem je také zajištění zvukové konzistence programů jednotlivých rozhlasových stanic. Příspěvek se proto věnuje i nastavení distribučních úrovní na základě jednotek LUFS/LKFS (Loudness Units relative to Full Scale, K-weighted). Toto nastavení se řídí mezinárodními doporučeními (ITU-R BS.2054, ITU BS.1770, EBU R128). Standardy tak pomáhají zajistit konzistentní zvukový výstup napříč různými distribučními kanály, což přispívá k lepšímu poslechovému zážitku pro posluchače bez ohledu na to, jakou platformu pro příjem vysílání využívají i ke zvýšení bezpečnosti jízdy při poslechu rádia v automobilu.

Budování OTT Rádio platformy v dobách DAB Streamingu
Mgr. Jan John MSc, MBA  |  Play.cz  

Anotace:

Budování Hybridních služeb OTT kanálů pro Rádio Broadcasting v době přidělených DAB licencí, provázání služeb mezi platformami. Příklady rozvoje hybridních dočasných služeb typu "Pop-UP Radio stanic".

Digital Broadcasting s.r.o. / Broadcasting services
Ing. et Bc. Jakub Juhas  |  Digital Broadcasting s.r.o. 

F1 a MotoGP - on site production TV NOVA
Ing. Tomáš Rychtera  |  TV Nova

Anotace:

TV Nova, coby vlastník práv k přenosům Formule 1 a Moto GP se nespokojila s pouhým okomentováním mezinárodního signálu z pražské režie, ale u vybraných závodů vyjíždí štáb přímo na okruhy, kde závody probíhají, a připravuje aktuality, živé vstupy a komentář přímo z místa přenosu. Divák tak dostává detailní zajímavé informace a horké aktuality z centra dění a je vtažený do dění a atmosféry na okruhu.  

Rozšířené možnosti přenosů umožňují moderní digitální technologie a protokoly pro AoIP (Audio over IP), pro doručování videa přes veřejný internet a v neposlední řadě dostupnost datových připojení v místě přenosů.  

Panelová diskuse témat 2. bloku
Jan Potůček  |  odborný konzultant Pram.cz


2. DEN 

3. BLOK  |  MOBILNÍ KOMUNIKACE

Mezinárodní koordinace kmitočtů pro mobilní sítě, dokrývání pohraničí a bílých míst
Ing. Pavel Ellliner  |  Český telekomunikační úřad, vedoucí oddělení koncepce a strategie

ANOTACE:
Mobilní operátoři budují své sítě a rozšiřují pokrytí po celém území České republiky a to včetně příhraničních oblastí. Zajistit porytí v těchto oblastech však není jednoduché, neboť se často jedná o chráněná horská území, ve kterých musí navíc operátoři respektovat národní podmínky i uzavřené koordinační dohody. Příspěvek se pokusí popsat problematiku možného dokrývání příhraničních oblastí a bílých míst.

Proč nám Evropa utíká v budování telekomunikační infrastruktury?
Ing. Jiří Grund  |  prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS)

ANOTACE:
Česko je na chvostu EU v rychlosti budování optiky pro vysokorychlostní internet do domácností. Okolní země meziročně rostou v pokrývání o 5 % a více, v CZ neumíme překročit 2 % ročně.
Je už na čase zjednodušit stavební legislativu v ČR anebo budeme jen koukat, jak nám východ Evropy utíká?

Budoucnost mobilních sítí 2G v ČR
Ing. Tomáš Prokopík, MBA  |  O2 Czech Republic a.s.

Anotace:

Mobilní sítě 2G jsou u nás v provozu od roku 1996 a přežily i svou nástupnickou síť 3G. Komerční úspěch, který znamenal masové rozšíření mobilních telefonů překonal všechna původní očekávání. Přínosy pro uživatele a důvody pro další provoz 2G sítí se však dnes významně snižují. Ve světě již 2G síť některé země vypnuly, jiné mají již stanoveny termíny vypínání.

Co to znamená pro další perspektivu provozování 2G mobilních sítí v ČR? Jak bude vypadat a v jakém horizontu dojde k útlumu 2G v našich podmínkách? Jaké scénáře a varianty přichází do úvahy z hlediska regulačních závazků, komerčních aspektů a dopadů na uživatele?

Pokrývání dopravních koridorů
Dr. Ing. Petr Fořt  |  T‑Mobile Czech Republic a.s.

Anotace:

Ve společné studii kofinancované EU společnosti T-Mobile CZ, CETIN CZ a Vantage Towers DE ukázali přínosy a náklady na vybudování tzv. Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) služeb pro osobní i nákladní vozidla na vybraném TEN-T dálničním koridoru Mnichov – Praha – konkrétně příhraničním úseku A6 a D5.

T-Mobile CZ navrhuje v rámci 5GCarolinaPlus projektu vybudování služeb dle CCAM standardu v příhraničních oblastech na D5 (35 km) a D6 (50 km) na území Česka v období 2025-27. Nový koncept by měl významně přispět ke zvýšení bezpečnosti dálniční dopravy, respektovat národní legislativní, ekologické a ekonomické podmínky i uzavřené koordinační dohody (seamless handover). Příspěvek se pokusí detailněji popsat problematiku implementace CCAM služeb a dokrývání příhraničních oblastí resp. bílých míst Karlovarska a Tachovska.

IMT 2030 (6G sítě)

Rádiové spojení v podzemních prostorách
Ing. Libor Daněk  |  RCD Radiokomunikace, a.s.

Anotace:

 • Stručné zopakování současného stavu při pokrývání podzemních prostor a budov (služby, frekvenční pásma)
 • Srovnání vývoje technologií v oblasti indoor pokrytí
  • digitální kanálové jednotky
  • dělený opakovač
 • Šíření komerčních rozhlasových stanic do silničních tunelů
  • technologie pro šíření FM rádií
  • problematika šíření DAB multiplexů
 • Stručný přehled stavu legislativy spojené s pokrýváním podzemních prostor a budov signálem rádiového systému složek IZS

Ze života mobilní sítě 2G-5G (plánování, výstavba, měření a optimalizace)
Viktor Filip  |  Cetin, a.s.

Využití bezpilotního systému pro kontrolní činnost ČTÚ
Ing. Pavel Cídl  |  Český telekomunikační úřad

Anotace:

Modifikovaný bezpilotní systém (UAS) který je schopen při svém provozu nést měřicí techniku ČTÚ. Sestava slouží k dohledávání zdrojů rušení u zařízení umístěných v obtížně dostupných místech jako jsou stožáry a radiokomunikační věže. Zejména u radioreléových spojů vyšších provozních kmitočtů je možné se s měřicí technikou dostat do přímého paprsku vyzařování.

Bezpilotní systém je rovněž využíván pro měření vyzařovacích charakteristik vysílačů, k vizuální identifikaci potencionálních zdrojů rušení a k dalším kontrolním činnostem ČTÚ.

Panelová diskuse témat 3. bloku
Dr. Ing. Petr Vítek  |  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, oddělení koncepcí a strategií