ODBORNÝ GARANT - přípravný výbor konference

Vytisknout stránku

Prezentace nebo anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

1. DEN

1. BLOK   |  SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA A LEGISLATIVA

9:00 Úvodní slovo
9:15 WRC 19 a ČR na WRC 23ABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Antoušek  |   Český telekomunikační úřad
9:45

Rozvojová kritéria pro sítě 5G uložená v rámci výběrového řízení v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHzABSTRAKT Ke stažení
Ing. Martin Hanuš   |   Český telekomunikační úřad

10:00

Současnost a budoucnost FM rozhlasového vysílání v ČR (Právní analýza dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrh možných věcných řešení)ABSTRAKT Ke stažení
Mgr. František Čunderlík, MBA  |  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

10:30 přestávka
10:50 Praxe s využitím pásma 60 GHz na základě VO-R-12 + portáluABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Šístek  |  Český telekomunikační úřad 
11:20 

Kvalita služby přístupu k internetu v pevném místěABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Tomala, Ing. Karel Holek  |  Český telekomunikační úřad  

11:50

Panelová diskuse témat 1. bloku
Ing. Pavel Ellinger   |   Český telekomunikační úřad

12:10

Oběd


2. BLOK   |   DIGITÁLNÍ ROZHLAS A TELEVIZE

13:00 Cesta k DVB-T2 vysílání a její milníky (i zákruty) - přednáska se neuskutečnilaABSTRAKT Ke stažení
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.  |  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
13:25 WRC 23 z pohledu pásem rozhlasové službyABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Šístek  |  Český telekomunikační úřad
příspěvek
pro sborník
Úloha regulátora při přechodu na DVB-T2 
Ing. Jaroslava Nováková  |  Český telekomunikační úřad
13:50 Televizní horizontyABSTRAKT Ke stažení
Ing. Marcel Procházka  |  České Radiokomunikace
14:10 Problémy při příjmu v rozsáhlých jednofrekvenčních sítích DVB-T2 ABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Mikuláštík  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky 
Ing. Vladimír Bílý  |  Antény Bílý, Provozovatel DVB-T Regionální sítě 15
14:30 Přechod na celoplošnou síť 24 DVB-T2 HEVC s možnostmi regionálního vysíláníABSTRAKT Ke stažení
Ing. et Bc. Jakub Juhas  |  Digital Broadcasting s.r.o.
14:55 přestávka
15:15 Standard DVB-I, významný krok využívající internet k modernímu TV vysíláníABSTRAKT Ke stažení
Ing. Dušan Líška, CSc.
  |  odborný specialista Praha
15:40 Technické řešení rozhlasové digitální sítě RTI cz DAB - přednáškaABSTRAKT Ke stažení
16. výročí zahájení vysílání DAB v ČR
- příspěvek pro sborník
Roman Kropáček  |  RTI cz s.r.o. 
16:05 Vliv datových toků na subjektivní vnímání zvukové kvality zřetězených neentropických zvukových kodekůABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Zýka  |  Český rozhlas
16:25

Panelová diskuse témat 2. bloku
Ing. Martin Roztočil    |   odborný konzultant Marro, s.r.o. 

Přednáška zařazená pouze ve sborníku

Naše televizní cesta od černobílých 441 řádků až k digitálnímu vysílání HDTVABSTRAKT Ke stažení
Ing. Dušan Líška, CSc.  |  odborný specialista Praha

 


2. DEN 

3. BLOK  |  MOBILNÍ KOMUNIKACE / APLIKACE / BEZPEČNOST

9:00 Aktuální radiokomunikační technologie pro komunikaci s vozidly V2X / ITSABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky 
9:40 Uplatnění umělých neuronových sítí v modelu prediktivního tempomatu osobního automobiluABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.  |  Škoda auto Vysoká škola
10:10 Náhled do vývoje systémů pro autonomní autaABSTRAKT Ke stažení
Ing. Ondřej KozákIng. Michal Mandlík, Ph.D.  |  Valeo ČR
10:30 přestávka
  Bezpečnost 5G sítí kódováním fyzické vrstvy - přednáška se neuskutečnilaABSTRAKT Ke stažení
prof. Ing. Karel Vlček, CSc.  |  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů
10:50 Cesta k mobilním sítím 5GABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Mikuláštík  |  T‑Mobile Czech Republic a.s.
11:20 5G aliance v České republiceABSTRAKT Ke stažení
Dr. Ing. Petr Vítek  |  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
11:40 Panelová diskuse témat 3. bloku
Ing. Václav Udatný  |  VAUD, konzultant v oboru elektronických medií
12:00 oběd


4. BLOK  |  SATELITNÍ KOMUNIKACE A DALŠÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ APLIKACE

12:50 Satelity na negeosynchronních drahách - NGSOABSTRAKT Ke stažení
Ing. Václav Udatný  |  VAUD, konzultant v oboru elektronických medií
13:20 Družice ve volnočasových aktivitáchABSTRAKT Ke stažení
Ing. Petr Ondráček, CSc.   |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
13:50 Současné radioamatérské technologieABSTRAKT Ke stažení
Ing. Vladimír Mašek  |  Český radioklub – radioklub OK1KIR
Ing. František Karel Janda  |  Český radioklub, Rada SysOpů
14:20 Sítě DMR u Horské služby ČR - přednáška se neuskutečnila
Bronislav Máslo  |  Horská služba 
14:40 přestávka

15:00

Budoucnost vyzařovacího kabelu nejen z pohledu 5GABSTRAKT Ke stažení
Ing. Filip Štěpanovský  |  KABEL TRADE PRAHA s.r.o.
15:20 Komunikace na železnici 21. stoletíABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.  |  ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
15:40

Možnosti návrhu a realizace simulátorů cílů pro testování automobilových radarůABSTRAKT Ke stažení
doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.  |  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektromagnetického pole

16:10

Panelová diskuse témat 4. bloku
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací