Partnerský program

KONFERENCE RADIOKOMUNIKACE je nejvýznamnější setkání odborníků z oblasti radiokomunikací, televizní, rozhlasové, internetové a mobilních komunikace v České republice. 

Věříme, že Vás upoutá možnost spojit jméno Vaší firmy s touto vysoce odbornou událostí. Staňte se i vy partnerem této jedinečné odborné akce. Připravili jsme pro Vás tyto základní partnerské balíčky.  Je možné přistoupit k individuálnímu řešení spolupráce.

Vystavovatel (maximálně 10 firem)

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup jednoho zástupce firmy zdarma
 3. umístění roll-upu či reklamního banneru v prostorách určených k prezentaci vystavovatelů
 4. umístění loga vystavovatele ve sborníku přednášek
 5. v případě zájmu o 1 stranu reklamy společnosti ve sborníku přednášek + 700 Kč bez DPH k ceně za vystavovatele

jeden den 4.000,- Kč bez DPH

dva dny 7.000,- Kč bez DPH

Prezentace bez účasti

 1. umístění roll-upu nebo reklamního banneru v prostoru konání semináře
  nebo
 1. rozdání reklamních materiálů společnosti účastníkům semináře

                                                                                  2.000,- Kč bez DPH

 1. využití obou variant

                                                     cena individuální

Partner

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup jednoho zástupce firmy zdarma + sleva 50 % z vložného pro jednu další osobu
 3. umístění reklamy partnera ve sborníku přednášek – 1 strana
 4. umístění loga partnera v hlavních prostorách konání konference
 5. umístění loga partnera s proklikem na webových stránkách konferadio.czwww.unit.cz
 6. představení firmy jako partnera akce v zahajovací části akce
 7. rozdání propagačních nebo elektronických materiálů o společnosti partnera

9.500,- Kč bez DPH (bez prezentačního stánku)

12.000,- Kč bez DPH

Hlavní partner (maximálně 3 firmy)

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup dvou zástupců firmy zdarma
 3. umístění reklamy hlavního partnera ve sborníku přednášek - 1 strana
 4. umístění roll-upu či reklamního banneru v hlavních prostorách konání konference
 5. umístění loga hlavního partnera s proklikem na webových stránkách konferadio.czwww.unit.cz a na sociálních sítích
 6. představení firmy jako hlavního partnera v zahajovací části akce
 7. rozdání propagačních nebo elektronických materiálů o společnosti partnera
 8. uvedení hlavního partnera ve vybraných médiích a tiskovinách dle mediačního plánu

cena individuální

Generální partner (1 firma)

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup tří zástupců firmy zdarma
 3. umístění reklamy generálního partnera ve studijních materiálech (sborníku) - 2 strany
 4. umístění roll-upu či reklamního banneru v hlavních prostorách konání semináře
 5. umístění loga s proklikem na webových stránkách konferadio.czwww.unit.cz a na sociálních sítích
 6. představení či vystoupení firmy jako generálního partnera v zahajovací části konference
 7. rozdání propagačních nebo elektronických materiálů o společnosti partnera
 8. uvedení generálního partnera v médiích a tiskovinách dle mediačního plánu
 9. umístění loga na hlavním banneru konference
 10. vystoupení partnera v programu konference s částečnou možností prezentace služeb a produktů firmy
 11. medailonky na sociálních sítích konference
 12. logo v internetových propagačních kanálech – remarketing, retargeting, PPC apod.
 13. uvedení generálního partnera v pozvánkách, ve zvacím a děkovném dopise či e-mailové rozesílce účastníkům konference

cena individuální

 

GENERÁLNÍ

HLAVNÍ

PARTNER

VYSTAVOVATEL

zahájení konference

A

X

X

X

počet zástupců

omezený

3

2

1

hlavní banner

A

A

A

X

hlavní pódium

banner, logo

banner, logo

logo

X

prezentační prostor

banner, logo, ostatní

banner, logo

banner, logo

X

www

A

A

A

X

sociální sítě

A

A

X

X

pozvánky, dopisy, emailing

A

X

X

X

rozdání propagačních materiálů

A

A

A

X

sborník přednášek

2 strany

1 strana

1 strana

X

podíl na programu

částečně

úvod

úvod

X

mediální plán částečný

X

A

A

X

mediální plán plný

A

X

X

X

CENA bez DPH

individuální

individuální 12.000,- 7.000,-/4.000,-