PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Karel Antoušek   |   Český telekomunikační úřad, vrchni rada

Je absolventem fakulty vojenské sdělovací techniky Vojenské akademie Brno.

V letech 1982 - 2003 pracoval na různých pozicích v armádě, především u letectva a protivzdušné obrany a oblasti kmitočtového managementu. Vrcholem armádního angažmá bylo v letech 2003 - 2006 zařazení do mezinárodního štábu na strategickém velitelství NATO v belgickém Monsu a následně v americkém Norfolku.
Od roku 2009 pracuje na ČTÚ. Má bohaté zkušenosti z práce v mezinárodních organizacích (ITU, CEPT, EU a dalších). Zodpovídá, kromě jiného, za přípravu ČR na Světovou radiokomunikační konferenci (WRC). Byl členem české delegace na WRC v roce 2003, 2012 a 2015.

Ing. Vladimír Bílý   |   Provozovatel DVB-T vysílací sítě RS 15

Provozovatel DVB-T vysílací sítě RS 15. Po delším působení na různých pozicích v Telco byznysu se naplno začal věnovat svému, původně jen, koníčku v podobě instalací příjímacích stanic STA, jakož i samotnému TV vysílání.

doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra technologií a měření

doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.

Absolvoval v roce 2003 Fakultu elektrotechnickou na Západočeské univerzitě v Plzni (FEL ZČU). V roce 2007 úspěšně obhájil disertační práci a v roce 2016 obhájil habilitační práci rovněž na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

V současné době pracuje na Katedře technologií a měření FEL ZČU a zabývá se především výzkumem v oblasti chytrých textilií a integrací elektronických prvků do textilních substrátů. Dále se zabývá tištěnou elektronikou, pasivními a aktivními součástkami, vysokofrekvenčním měřením a charakterizací materiálů a součástek.

Ing. Libor Daněk   |   RCD Radiokomunikace Pardubice

Ing. Libor Daněk

Již od dětství se zajímá o elektroniku a zejména problematiku rádiové komunikace. Jako radioamatér se aktivně podílel na výstavbě radioamatérské datové sítě Packet Radio. Ještě před vysokou školou pracoval v Tesle Pardubice jako vývojový pracovník.

Po absolvování ČVUT obor Radiotechnika v roce 1999 nastoupil do RCD Radiokomunikace, kde pracuje dodnes. Zpočátku se zabýval vývojem rádiových zařízení a pasivních obvodů, později pak problematikou číslicového zpracování rádiového signálu. Podílel se rovněž na měření a řešení problematiky pasivních intermodulací u distribuovaných anténních systémů v prostředí podzemních prostor a tunelů. V současné době pracuje na pozici ředitele divize vývoje a výroby ve společnosti RCD Radiokomunikace.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Studoval MFF a FF UK Praha, CSc v Akademii věd ČR. Řadu let působil na Federálním statistickém úřadu, posléze v několika soukromých IT firmách (APP, ICZ). Od roku 1998-2002 pracoval jako poradce ministrů vlády ČR, v období 2002-2005 jako poradce správních orgánů společnosti Český Telecom. V letech 2005-2015 byl členem Rady ČTÚ, v období 2006-2013 jako předseda Rady ČTÚ. Od roku 2015 je poradcem MPO.

Problematice DTT se věnuje systematicky od roku 2005 – vedl Technickou skupinu, byl členem Národní koordinační skupiny při přechodu na digitální televizní vysílání. Je spoluautorem knihy, věnované procesu přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Poznatky z přechodu na DTT prezentoval na řadě seminářů a konferencí i na mezinárodní úrovni.

Od 2015 je předsedou expertní skupiny MPO pro přípravu Strategie rozvoje DTT.

Ing. Marek Ebert   |   Český telekomunikační úřad, ředitel sekce regulaceIng. Marek Ebert

V telekomunikačním oboru oboru působí od střední školy, přes VŠ i celý profesní život.

Na  ČTÚ je zaměstnán od počátku, nejprve jako ředitel odboru pro oblast severočeskou, pak od roku 2001 jako ředitel odboru regulace a aktuálně zastává pozici ředitele sekce regulace. Do jeho sekce patří mimo útvaru strategie a regulačních útvarů (technická i ekonomické regulace) především útvar či odbor správy kmitočtového spektra.

Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra technologií a měření

Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Absolvoval v roce 2010 Fakultu elektrotechnickou na Západočeské univerzitě v Plzni (FEL ZČU). V roce 2017 úspěšně obhájil disertační práci rovněž na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

V současné době pracuje v Regionálním inovačním centru elektrotechniky při FEL ZČU a zde se zabývá především vývojem softwarových aplikací pro nositelnou elektroniku a částicové detektory FITPix. Dále se zabývá číslicovým zpracováním signálu na DSP procesorech a FPGA, zejména v souvislosti s výzkumem v oblasti SDR.

Ing. Jiří Filčev, CSc.   |   CRC Data spol. s r.o.

Absolvoval FEL ČVUT v roce 1983, obor technická kybernetika a následně doktorandské studium v oboru radioelektronika, zakončené v roce 1987.

Po 7 letém působení na FEL ČVUT, kde se zabýval algoritmy zpracování signálů a rozpoznávání řeči, se v r. 1992 podílel na založení společnosti CRC Data, ve které působí dodnes. Od poloviny 90 let se věnuje vývoji radiokomunikačních výpočetních systémů. Jeho vývojovémů týmu se podařilo vyvinout, nasadit a dlouhodobě rozvíjet několik generací systému RadioLab a souvisejících aplikací pro služby plošného pokrytí, P-P, P-MP a koordinace leteckých navigačních prostředků.

Ing. Pavel Hanuš   |   Česká televize

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály.

Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 se kromě problematiky zdrojů, střídačů a elektrochemických zdrojů zabývá také fotovoltaikou, je manažerem kvality a metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů. Orientuje na problematiku fotovoltaických systémů z komplexního hlediska a to včetně možností akumulace energie.

Jiří Chaloupka   |   T-Mobile Czech Republic, a.s.

Ing. Patrik Jalamudis   |   České radiokomunikace, a.s.Ing. Patrik Jalamudis

Pracuje v Českých Radiokomunikacích na pozici business development manažera již dva roky a mezi jeho nejzajímavější projekty patří rozvoj pilotních testů a nové sítě pro Internet věcí, která právě vzniká v České republice.
Kromě svého hlavního zaměstnání působí také jako vedoucí pracovní skupiny pro usnadnění výstavby v rámci ICT unie. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti moderních telekomunikací získal na svých dřívějších působištích ve společnostech Micos, Telefonica O2 nebo Telekomprojekt. Patrik Jalamudis je absolventem ČVUT v oboru telekomunikační technika.

Ing. František Karel Janda  |   Český radioklub, Rada SysOpů Ing. František Karel Janda

Narozen ve znamení lva v roce 1944, první přijímač postavil v r. 1954, radioamatér od r. 1957, absolvoval SPŠSE v Plzni, obor Zvuková a obrazová technika v roce 1965 a ČVUT FEL, obor radioelektrické systémy v roce 1975.

V letech 1963 – 2005 se zabýval postupně sítěmi radiolokačními, radionavigačními, počítačovými, terminálovými a datovými, včetně družicových. Jako radioamatér se posledních 40 let věnuje předpovědím ionosférického šíření dekametrových vln a pravidelně je publikuje v ČR, Německu, Rakousku a USA. Od roku 1990 spolupracuje na návrhu, výstavbě a provozu radioamatérských datových sítí.
Je koordinátorem radioamatérských majáků a průběžně se zabývá legislativou, regulující radioamatérské aktivity.

Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

Absolvoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně v roce 1970.  Poté působil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v oddělení vysokofrekvenční spektroskopie. Od roku 1990 vedl oddělení nukleární magnetické rezonance.

V roce 2002 přešel do Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně kde působí dosud. Podílel se na několika dosud nejvýznamnějších projektech organizace AMSAT, jejíž je doživotním členem. Za podíl na návrhu a konstrukci palubního komunikačního zařízení družice Phase III-D získal plaketu AMSAT, Za výsledky výzkumu v oblasti družicové komunikace obdržel cenu rektora VUT a spolu se svými doktorandy cenu Siemens (2004).  V roce 2007 mu za výsledky výzkumu byla udělena cena ministra školství České republiky.

Dlouhodobě se zabývá příjmem extrémně slabých signálů, zvláště extraterestrického původu a to jej přivedlo ke komunikaci odrazem od měsíčního povrchu.

Roman Kropáček   |   RTI cz s.r.o.

Ing. Roman Kropáček

Celý profesní život se zabývá rozhlasovým vysíláním a vším, co s rádiem souvisí. První zkušenosti získal v Českém rozhlase v Plzni, kde pracoval čtyři roky v oddělení přenosové techniky. Dalších 14 let působil v rádiu Proton (později Kiss Proton), kde odpovídal za kompletní technický chod rádia. (včetně produkce, výroby zvukových obalů a reklamních spotů).

Od roku 2009 - provozní ředitel telekomunikační firmy RTI cz s.r.o., která provozuje analogové a digitální rozhlasové i televizní vysílání.

Digitálním rozhlasovým vysíláním se začal zabývat od roku 2007. Podílel se na několika pilotních projektech DAB vysílání v České republice, spolupracuje s techniky vysílače Bayerische Rundfunk – Hohenbogen, mezinárodní organizací WorldDAB a byl u zrodu zahájení vysílání digitálního rozhlasu DAB+ v Praze, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Autor projektů na podporu DAB vysílání:

  • Digitální rozhlas do škol
  • Den s digitálním rádiem
  • DAB rádio pro nevidomé a slabozraké
  • Digitalradiodab.cz - webový portál věnovaný DAB vysílání.

Práce a digitální rozhlas DAB je jeho velkým koníčkem.

Ing. Petr Lédl, Ph.D.   |   T-Mobile Czech Republic, a.s.

Ing. Dušan Líška, CSc.   |   odborný konzultant, Praha

Ing. Dušan Líška, CSc.

Absolvent ČVUT Praha, Fakulty elektrotechnické, specializace Rozhlasová, filmová a televizní technika v roce 1959, CSc. od roku 1978.

Ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize (VÚRT) v Praze pracoval jako specialista v oboru zpracování analogových a digitálních televizních obrazových signálů postupně jako vedoucí výzkumné laboratoře a od roku 1990 vedoucí výzkumné skupiny televize a zástupce ředitele VÚRT.

V letech 1996 až 1998 pracoval jako specialista televizní techniky v České televizi Praha a v období 1998 až 2003 v Českých radiokomunikacích. Byl řešitelem tří generací unikátního odbavovacího zařízení pro televizní střediska v Praze a Bratislavě, včetně funkčního vzorku prvního počítačem řízeného automatizovaného systému odbavování. Přes tato zařízení zahájila ČST v roce 1973 pravidelné vysílání barevné televize.

V Českých radiokomunikacích jako specialista na televizní digitální techniku v roce 1999 zahájil experimentální vysílání T-DAB a v roce 2000 experimentální vysílání DVB-T v Praze. Byl činný v různých mezinárodních organizacích, zejména v Evropské rozhlasové a televizní unii EBU šest let jako člen 13členného výboru Broadcasting Management Committee.

Devět let přednášel jako externista na Fakulte elektrotechnické ČVUT digitální televizi a digitální rozhlas. Dnes působí jako nezávislý specialista v oboru digitální televize.

Michal Mandlík    |   Valeo Česká republika

Bronislav Máslo   |   Horská služba ČR

Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnikcká, katedra elektromagnetického pole

Ing. Jaroslava Nováková   |   Český telekomunikační úřadIng. Jaroslava Nováková

Ing. Petr Ondráček, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

Ing. Petr Ondráček, CSc.Ing. Petr Ondráček, CSc. (*1949) je absolventem elektrotechnické fakulty oboru sdělovací technika se specializací mikroelektronika na ČVUT v Praze.

V letech 1973 – 2000 pracoval ve Výzkumném  ústav spojů a Testcom Praha, kde se věnoval problematice zavádění řízení telekomunikačních sítí a aplikacemi standardu TMN do nich, výzkumu a vývoji v oblasti automatických systémů měření kvality televizního signálu radioreléových sítí a poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení telekomunikačních sítí,  zavádění LAN a WAN počítačových sítí a internetu.

Od roku 2001 do odchodu do důchodu v roce 2011 působil ve státní správě v oblasti telekomunikací na ministerstvech dopravy a spojů, informatiky a průmyslu a obchodu. Zastupoval ČR v ITU, CEPT, ITSO a IMSO. 

Po odchodu do důchodu absolvoval na vlastnoručně postavené plachetnici osamělou plavbu kolem světa, na které se věnoval i problematice využívání družicové a radioamatérské komunikace (s volací značkou OK4SNG) ve sportovní námořní plavbě a dálkového sledování zdravotního stavu.

Po návratu působí od roku  2013 na katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze. Věnuje se přednáškové a propagační činnosti v oblasti družicových komunikací, navigačních systémů, správy spektra, mediálního a komunikačního práva, spolupráci s ITU a propagaci odborného studia na základních a středních školách. 

RNDr. Radim Pařízek   |   Digital Broadcasting s.r.o., Progress Digital s.r.o.RNDr. Radim Pařízek

Absolvent Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Úspěšný podnikatel v oblasti médií od roku 1998, leader a bubeník kapely Citron a vlastník nahrávacího studia Citron.
Je majitelem Radia Čas, jedné z nejposlouchanějších rozhlasových stanic na Moravě, Radia Čas Rock, televizních stanic Pohoda-Relax a Rebel a provozovatelem slevového portálu Radiomat.

Provozuje také celoplošné zemské multiplexy 4 s pokrytím 95,5% a MPx1a/RS7 s pokrytím 85 % s trvale rostoucí penetrací.

Ing. Čeněk Pavelka, CSc.   |   Český metrologický institut (ČMI), TESTCOM Praha

Ing. Čeněk Pavelka, CSc.

Absolvoval FEL ČVUT v roce 1973, obor sdělovací elektrotechnika, specializace teorie elektromagnetického pole. V roce 1990 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd v oboru radioelektronika. Od roku 1973 pracuje bez přerušení na jednom pracovišti, postupně pod hlavičkou Výzkumný ústav spojů, TESTCOM Praha a Český metrologický institut, ve kterém od roku 2009 zastává funkci vedoucího oddělení kmitočtového inženýrství.

Celý profesní život se zabývá problematikou kmitočtového plánování a správou kmitočtového spektra. Má bohaté mezinárodní zkušenosti získané osobní účastí na plánovacích konferencích ITU a konferencích a pracovních skupinách v rámci CEPT. Je členem pracovní skupiny ITU Working Party 3K (WP 3K) - Point-to-area propagation, v rámci které se podílí na vývoji nových a aktualizaci stávajících modelů šíření elektromagnetických vln.

Ing. Marcel Procházka   |   České Radiokomunikace a.s.

Ing. Marcel ProcházkaJe ředitelem regulace a strategie Českých Radiokomunikací. Před příchodem do ČRa působil ve vedení kabelových společností Kabel Plus/UPC a Karneval Media s odpovědností za technický provoz a rozvoj nových služeb.

V minulých letech se v ČRa významně podílel na rozvoji celorepublikové WiMAX sítě, přípravě a zahájení poskytování cloud computing služeb, datových center a DVB-T vysílání. 

Dnes pracuje na přípravě přechodu na novou generaci televizního vysílání DVB-T2, digitalizaci rozhlasového vysílání DAB a celkovým strategickým směrováním ČRa.

Ing. Tomáš Řapek   |   TELEKO, s.r.o.

Absolvent ČVUT v Praze obor elektro inženýrství.

11 let pracoval v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jako vedoucí technického oddělení. Od roku 2004 je jednatelem společnosti Teleko, s.r.o., která provozuje 17 rozhlasových vysílačů v pásmu FM po celém území České republiky, což představuje více než 30 % pokrytého území ČR.
Působí také jako předseda představenstva Teleko Digital, a.s.

Jeho prací a zároveň koníčkem se stala oblast FM a digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcasting).

Ing. Roman Srp   |   Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.Ing. Roman Srp

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. V současné době vede Sdružení pro dopravní telematiku.

Ing. Milan Švanda, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického poleIng. Milan Švanda, Ph.D.

V roce 2007 absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v oboru Radioelektronika. Od roku 2008 působí jako vědeckovýzkumný pracovník na katedře elektromagnetického pole téže fakulty.

Zabývá se výzkumem systémů bezkontaktní identifikace (RFID), především se zaměřením na identifikaci osob a vodivých objektů. Dále pak výzkumem vlastností antén umístěných v blízkosti lidského těla a vývojem nízkoprofilových antén, které je možné na lidské tělo umístit či integrovat jako součást oděvu.

Ing. Bc. Miloš Tichý   |  samostatný výzkumný pracovník, vedoucí Observatoře Kleť

Ing. Miloš Tichý, Ph.D.

Miloš Tichý je český astronom. Studoval na Gymnáziu v Pelhřimově, poté stavební fakultu ČVUT v Praze a přírodovědeckou fakultu v Brně.

Pracuje na Hvězdárně na Kleti, kde působí jako samostatný výzkumný pracovník a vedoucí Observatoře Kleť. Zabývá se výzkumem malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, speciálně těles blízkozemních, které by mohly ohrozit život na naší planetě. Je objevitelem více než 520 planetek.

Dne 23. října 2000 objevil na kleťské observatoři periodickou kometu P/2000 U6 Tichý, první kometu objevenou v České Republice. Po druhém návratu v roce 2008 dostala definitivní označení 196P/Tichý. 

Kromě výzkumné práce vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Ing. Petr Vecek   |   INTV s.r.o.Ing. Petr Vecek

Vystudoval VŠ se zaměřením na impulsní techniku a radiolokaci zakončené v roce 1979.
Od roku 1995 pracuje ve společnosti INTV, spol. s r.o. na pozici technického ředitele, zodpovědného zejména za poskytování satelitních služeb pro Armádu ČR a zavádění nových satelitních technologií a služeb.

Prof. Ing. Karel Vlček, CSc.   |   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů

prof. Ing. Karel Vlček, CS.c.

Profesor Vlček byl zakládající osobností katedry telekomunikací, na Technické univerzitě VŠB v Ostravě, posléze působil jako tutor v oboru biomedicínského inženýrství, který byl organizačně začleněn do katedry měřicí a řídicí techniky. Na výzvu Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., tehdejšího děkana FEI, TU-VŠB, byl zařazen jako profesor na katedru informatiky. V této pozici nastoupil i na nově vzniklou (je to už deset let J) FAI UTB ve Zlíně na (nově vzniklý J) Ústav počítačových a komunikačních systémů jako ředitel.

Odborně se věnuje rádiové komunikaci ve specializaci, která tento obor v současné době dynamicky rozvíjí, oblasti mobilních komunikací. Při výzkumné činnosti čerpá ze svých zkušeností z průmyslu, kde působil až do roku 1990. Svoji učitelskou profesi zahájil na Střední průmyslové škole vakuové elektrotechniky v Rožnově pod Radhoštěm, akademickou dráhu rozvíjel v někdejším VÚMS Praha a rovněž na ČVUT Praha, kde byl habilitován v oboru telekomunikací. Profesorem v oboru výpočetní technika byl jmenován na FEI, TU-VŠB v Ostravě.

Jeho nejčastěji citovanými pracemi jsou ty, které se zabývají návrhem zákaznických obvodů a z těch nejnovějších citovaných prací je to návrh mikrovlnné antény z polymeru, tvořeného nanovlákny s částicemi stříbra, který byl přijat v roce 2014 a nyní je přihlášen na Evropském patentovém úřadu. 

Ing. Karel Zýka   |   Český rozhlasIng. Karel Zýka

Narozen 18. května 1967, V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Celý svůj profesní život pracuje v médiích. Pět let byl technickým ředitelem Rádia Alfa, prvního soukromého celoplošného rádia v České republice, kde zaváděl řadu nových, v té době unikátních, technologií. 

V letech 2000 až 2006 pracoval v Českém rozhlase jako ředitel Úseku komunikace. Následně obě zkušenosti využil v Televizi Prima, kde šest let řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod všech televizí na digitální terestrické vysílání koordinovala. 1. září 2014 se stal ředitelem Odboru techniky Českého rozhlasu. V současnosti též vede projekt digitalizace vysílání Českého rozhlasu. Mezi jeho koníčky patří zejména hudba, turistika, média a také renovace starých syntezátorů. 
karel.zyka@rozhlas.cz  |  tel.: (+420) 221 553 250