ODBORNÝ GARANT - přípravný výbor konference

Vytisknout stránku

Program se aktuálně připravuje. 

úterý 17. 10. 2023

1. blok | Správa rádiového spektra - regulace, legislativa

 • Strategie kmitočtového spektra před/po schválení vládou ČR
 • Vizualizační portál - Webové rozhraní pro zobrazení pokrytí a kontrolu rozvojových kritérií
 • Technické zpracování dat pro V-portál, příprava zobrazení, sady
 • Evropa a Česká republika před konferencí WRC 2023

2. blok | (Digitální) rozhlas a televize - Broadcasting

 • Výsledek aukce na DAB+ v ČR a další vývoj
 • Perspektívní kompresní algoritmy a formáty
 • Vývoj v přenosových soustavách DVB (vývoj transportního toku)
 • "Čí je a čí bude televizní obrazovka v budoucnosti" - Problematika energetické náročnosti mediálního průmyslu obecně
 • Problematika příjmu DVB-T2 a DAB+, ostatní služby se zaměřením na přijímací zaření, antény
 • přednášky partnerů - Český rozhlas, Česká televize, České Radiokomunikace a.s. a Digital Broadcasting s.r.o.


středa 18. 10. 2023

3. blok | Mobilní komunikace / aplikace / bezpečnost

 • Aktuální stav v pokrytí silničních a železničních koridorů, problematika testování rychlosti připojení
 • Standartizace 5G+
 • Vystoupení zástupce O2 - výsledky testování přenosu v pásmu 26 GHz
 • Universitní kampusová síť 5G firmy T-Mobile, šifrování
 • Privátní průmyslové sítě elektronických komunikací (popis, princip, motivace, design, možnosti)

4. blok | Elektronika v praxi / praktické využití

 • SŽ-dokrývání koridorů, kmitočty sa rádiová komunikace na železnici a obecně v dopravě, systém FRMCS, 5G koridory (národní a silniční koridory)
 • Podpora vzdělávání v kosmických radiokomunikacích na FEL ČVUT v Praze
 • Přehled navigačních systémů, limity a principy družicové navigace, nové navigace
 • Měření k vlastnostem atmosféry z hlediska šíření rádiových vln