Děkujeme za Vaši účast na XXV. konference RADIOKOMUNIKACE 2015

Konference Radiokomunikace je nejvýznamnějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací v České republice.

Záštitu nad vzdělávací akcí převzal Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Podívejte se na program konference.

XXV. konference RADIOKOMUNIKACE 2015

O konferenci řekli: 
"Letošní konferenci Radiokomunikace 2015 považuji za mimořádně zdařilou.
Jak po stránce výběru témat a přednášejících, tak i z hlediska organizačního zajištění.  
Myslím, že tato konference byla jedna z nejlepších za celé období, kdy do Pardubic na podzim jezdím."

Lubor Otáhal, Praha

„Program letošní konference Radiokomunikace 2015 byl významně zaměřen na rozvoj televizního a rozhlasového vysílání
pro nejbližší budoucnost. Navazovaly témata z oblasti vývoje, aplikací i managementu a účastníkům z širších odborných kruhů tak nabídl pohled do současného dění v radiokomunikačním oboru.

Napsali o konferenci:
Sdělovací technika
Český rozhlas
Slaboproudy obzor
Telekomunikace

Staňte se FANOUŠKY konference

 Facebook  Youtube  Google +

Záštita

Generální partner

Digital Broadcasting           Progress Digital   Český telekomunikační úřad