Děkujeme za Vaši účast na XXIV. konference RADIOKOMUNIKACE 2014

Konference Radiokomunikace je nejvýznamějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti radio a telekomunikací v České republice.

Záštitu nad vzdělávácí akcí převzal Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Těšíme se
na Vás na příštím ročníku!

 

Hlavní partner

Generální partner

Digital Broadcasting        Český telekomunikační úřad    České Radiokomunikace