Zveme vás na XXVI. konferenci RADIOKOMUNIKACE

Konference Radiokomunikace je nejvýznamnějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací v České republice.

Záštitu nad vzdělávací akcí převzal Ing. Mgr. Jaromír Novák,
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Přihlásit se můžete také
na jednotlivé dny konference.

O konferenci řekli:

"Konferenci Radiokomunikace 2015 považuji za mimořádně zdařilou.
Jak po stránce výběru témat a přednášejících, tak i z hlediska organizačního zajištění.  
Myslím, že tato konference byla jedna z nejlepších za celé období, kdy do Pardubic na podzim jezdím."

Lubor Otáhal, Praha

„Program konference Radiokomunikace 2016 bude významně zaměřena na rozvoj televizního a rozhlasového vysílání a mobilní komunikace pro nejbližší budoucnost. Představeny budou témata z oblasti vývoje, aplikací i managementu a účastníkům z širších odborných kruhů tak nabídneme pohled do současného dění v radiokomunikačním oboru.

Napsali o konferenci:
Sdělovací technika
Český rozhlas
Slaboproudy obzor
Telekomunikace

Staňte se FANOUŠKY konference

 Facebook  Youtube  Google +

Záštita
Český telekomunikační úřad
Hlavní partneři
České radiokomunikace
Mediální partneři
Digi Zone
Slaboproudý obzor
Digitální televize
Parabola
Industry EU
Elektro
Partneři
CETIN
T-mobile
Teleko
ZAFCR
Afro Bohemia
RTI cz