Děkujeme za Vaši účast na XXVI. konference RADIOKOMUNIKACE 2015

Konference Radiokomunikace je nejvýznamnějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací v České republice.

Záštitu nad vzdělávací akcí převzal Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Podívejte se na program konference.

Anotace

Pro první den je těžištěm programu problematika digitálního vysílání
a shrnutí podstatných závěrů radiokomunikační konference WRC 2015 včetně pozice ČR a evropských souvislostí.

Druhý den konference je věnován především mobilní komunikaci a jejím aspektům. Účastníkům budou představeny přednášky týkající se technologií mobilních spojů (vývoje systému 5G, fenoménu IoT/M2M, využití optických a radioreléových spojů), další přednášející se pak zaměří na trendy radiolokačních systémů a na účinky mikrovlnného elektromagnetického pole.

Během třetího dne konference se návštěvníci mohou těšit na prakticky orientované příspěvky v podání renomovaných autorů, které navazují na program předchozích dní a týkají se mj. současného vývoje mikrogenerátorů typu Energy harvesting, realizace tištených antén a využití šíření elektromagnetických vln v automobilech pro lokalizaci a komunikaci.

O konferenci řekli:

"Konferenci Radiokomunikace 2015 považuji za mimořádně zdařilou. Jak po stránce výběru témat a přednášejících, tak i z hlediska organizačního zajištění.  Myslím, že tato konference byla jedna z nejlepších za celé období, kdy do Pardubic na podzim jezdím."

Lubor Otáhal, Praha

Napsali o konferenci:

Digizone.cz
Sdělovací technika
Český rozhlas
Slaboproudy obzor
Telekomunikace

Staňte se FANOUŠKY konference

 Facebook  Youtube  Google +

Záštita

Generální partner

Digital Broadcasting        Český telekomunikační úřad         

Hlavní partneři
České radiokomunikace
Hlavní mediální partneři
Český rozhlas digitalni radio
Digi Zone
Mediální partneři
Slaboproudý obzor
Digitální televize
Parabola
Sdělovací technika
Industry EU
Elektro
Partneři
Htest
CETIN
T-mobile
Afro Bohemia
Teleko
TransTech Electronic
RTI cz
BEN
Dron Pro